privacy

00. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wets-wijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.

01. Poêle à pellets expert

U leest op dit moment de privacy verklaring van Poêle à pellets expert. Poêle à pellets expert is een bedrijf dat zich richt op het verkopen van pelletkachels, toebehoren en alles wat daarmee samenhangt. Denk hierbij aan het geven van advies. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Poêle à pellets expert verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rond uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Poêle à pellets expert, neem dan gerust contact op!

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Poêle à pellets expert. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven Poêle à pellets expert stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Poêle à pellets expert. Daarnaast kunnen wij u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02. Contact opnemen Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Poêle à pellets expert via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Google Analytics De website van Poêle à pellets expert verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

03. Ontvangers

01. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. E-mails De e-mail van Poêle à pellets expert wordt gehost bij Transip. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip.

03. Website De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die u achterlaat op de website van Poêle à pellets expert zijn op de servers van Transip opgeslagen.

04. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Poêle à pellets expert, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven Uw e-mailadres en Naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@Poêle à pellets expert.be.

02. Contact opnemen Op het moment dat u contact opneemt met Poêle à pellets expert via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Poêle à pellets expert of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Poêle à pellets expert. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Poêle à pellets expert privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Poêle à pellets expert ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Uw rechten
01. Recht op inzage U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Poêle à pellets expert vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Poêle à pellets expert. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit recht te laten zetten door Poêle à pellets expert. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Poêle à pellets expert opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Poêle à pellets expert al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Poêle à pellets expert vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten verwijderen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie “Gegevensbeschermingsautoriteit”, als u vindt dat Poêle à pellets expert niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat Poêle à pellets expert uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Poêle à pellets expert.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Poêle à pellets expert verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Poêle à pellets expert via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Poêle à pellets expert de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Poêle à pellets expert met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Poêle à pellets expert behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Poêle à pellets expert dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Poêle à pellets expert te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Stuur ons een bericht

×
?

Klantenservice:

tel. 012 - 49 22 94

ma t/m vr 8u - 17u